#rà phá bom mìn

Lào rà phá hơn 13 nghìn bom mìn, vật nổ
21:01 23/08/2020

Trong sáu tháng đầu năm nay, Lào đã tiến hành phá hủy được 13.454 đơn vị bom mìn, vật nổ, triển khai giải phóng được 966 ha, trong đó, đất nông nghiệp lên tới 965 ha.