#quyết định thành lập

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
16:17 28/12/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange - VNX) theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE). VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và đặt trụ sở tại Hà Nội. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-2-2021.