#phí đường bộ

Giảm phí đường bộ từ 10 - 30%
16:33 11/08/2020

Bộ Tài chính vừa ban thành Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ nhằm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Theo đó, kể từ ngày 10-8 đến hết ngày 31-12-2020, phí đường bộ sẽ được giảm từ 10 đến 30%.