#phát triển Chính phủ điện tử

Chia sẻ kinh nghiệm về phát triển Chính phủ điện tử của Nhật Bản
15:50 08/01/2021

Ngày 8-1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ya-ma-đa Ta-ki-ô đồng chủ trì Hội thảo trực tuyến: "Chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số".