#phạt hai nhà đầu tư cá nhân

Phạt hai nhà đầu tư cá nhân hơn 70 triệu đồng
14:56 30/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa xử phạt hành chính hai nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền phạt hơn 70 triệu đồng với các vi phạm: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết…