#ở xã vùng cao Phú Yên

Khẩn trương ngăn chặn nạn phá rừng ở xã vùng cao Phú Yên
14:18 25/08/2020

Nhiều tháng qua, lợi dụng việc giao đất, giao rừng cho người dân sản xuất, rất đông người dân xã vùng cao Phú Mỡ, huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã tự ý vào rừng chặt phá, đốt rẫy để chiếm đất, kể cả rừng quy hoạch sản xuất và rừng phòng hộ.