#người giúp việc

Nâng cấp ứng dụng kết nối việc làm cho người giúp việc
15:14 01/12/2020

Ngày 1-12, tại Hà Nội diễn ra lễ nâng cấp ứng dụng điện thoại JupViec.vn - ứng dụng được xây dựng dựa trên nhu cầu tìm việc của những người lao động di cư và tìm người giúp việc của nhiều gia đình trong xã hội hiện đại. Thông qua sự kiện, BTC cũng mong muốn truyền tải thông điệp về bình đẳng giới tại Việt Nam.

Ứng dụng kết nối việc làm cho người giúp việc
14:25 01/12/2020

Ngày 1-12, lễ nâng cấp ứng dụng điện thoại JupViec.vn đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là một ứng dụng được xây dựng dựa trên nhu cầu tìm việc của những người lao động di cư và tìm người giúp việc của nhiều gia đình trong xã hội hiện đại.