#người chết và mất tích

Ngày 11-10, có thêm 10 người chết và mất tích do mưa lũ
22:24 11/10/2020

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai, đến 19 giờ tối 11-10, mưa lũ ở miền trung đã làm 30 người chết và mất tích (17 người chết và 13 người mất tích), tăng thêm 10 người so với ngày trước đó.