#người Việt tại Campuchia

Cộng đồng người gốc Việt Nam tại Campuchia tin tưởng Đảng tiếp tục đưa đất nước tiến lên mạnh mẽ
22:49 28/01/2021

Cộng đồng người gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia luôn hướng về Tổ quốc. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra tại Hà Nội là sự kiện được bà con quan tâm theo dõi, với niềm tin Đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước và dân tộc Việt Nam tiến lên, giành được nhiều thắng lợi mới trên mọi lĩnh vực.