#nghỉ hưu sớm

Đề xuất các vùng đặc biệt khó khăn để người lao động có thể nghỉ hưu sớm
11:35 25/11/2020

Dự thảo Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất 753 xã thuộc danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở các vùng này có thể nghỉ hưu sớm hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.