#nghĩa vụ quân sự

Các địa phương vào mùa giao quân
09:57 28/02/2021

Nhiều địa phương trong cả nước đồng loạt tổ chức giao nhận quân năm 2021. Một số nơi còn đang trong trạng thái giãn cách phòng chống dịch như Hải Dương, thời điểm giao quân đã được lùi lại.