#nghẽn lệnh

Doanh nghiệp tự quyết việc tạm chuyển sàn giao dịch
14:08 03/03/2021

Doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng quản trị cho HNX và HoSE.

Ưu tiên khắc phục tình trạng nghẽn lệnh
17:18 02/03/2021

Ưu tiên hàng đầu trước mắt của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh là giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh hiện nay thông qua nhiều giải pháp, đồng thời đẩy mạnh triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới để đưa vào vận hành đúng hạn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Giải pháp nào xử lý lệnh không vào được hệ thống của HOSE?
20:47 25/12/2020

Về hiện tượng nhiều lần lệnh không vào được hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) thời gian qua dẫn đến chưa được ghi nhận và xử lý, HOSE cho biết đã có giải pháp ngắn hạn cũng như dài hạn xử lý vấn đề này.