#ngành công thương

Ngành công thương Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng nhanh trong năm 2021
22:16 12/01/2021

Năm 2021 ngành công thương Hà Nội đặt mục tiêu giá trị tăng thêm trong lĩnh vực công nghiệp tăng 9% (cao gấp hơn 1,8 lần năm 2020). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7 đến 8% (gấp gần 3 lần năm 2020); phấn đấu công nhận 25 đến 28 sản phẩm là sản phẩm công nghiệp chủ lực… Việc nỗ lực thực hiện các mục tiêu này nhằm góp phần đưa kinh tế Thủ đô lấy lại đà tăng trưởng nhanh trong năm 2021, thực hiện thành công nhiệm vụ “kép”.