#nền kinh tế số

Từng bước hình thành nền kinh tế số, chính quyền điện tử
15:53 20/01/2021

Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) Hà Nội đã nỗ lực triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó có đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, cũng như các lĩnh vực kinh tế, du lịch..., từng bước hình thành nền kinh tế số, chính quyền điện tử trên địa bàn Thủ đô.