#lúa

Gần 3.700 ha lúa ngã đổ do úng lụt ở Thái Bình
13:49 18/10/2020

Diễn biến thời tiết bất lợi những ngày qua làm hàng nghìn ha lúa mùa đã chín chưa thu hoạch bị ngã đổ trên diện rộng tại các huyện phía nam tỉnh Thái Bình. Địa phương đang chỉ đạo các huyện bằng mọi cách gấp rút tiêu úng, cứu lúa.