#lồng ghép giới

Thực hiện Hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm
17:27 04/05/2021

Ngày 4-5, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thư ký ASEAN, Quỹ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc tổ chức Hội thảo “Đào tạo khu vực thực hiện Hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững cho tất cả” theo hình thức trực tuyến.