#kỷ luật đảng viên

Ninh Giang xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên
09:00 08/07/2020

Vừa qua, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên thuộc hai xã Hồng Phong và Văn Giang, buộc thôi việc đối với Chủ tịch UBND xã Văn Giang và không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã đối với Chủ tịch UBND xã Hồng Phong.