#kiểm soát tốt

Lào kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19
17:55 22/10/2020

Trong hai ngày 21 và 22-10, Hội nghị đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp Trung ương của Lào diễn ra tại thủ đô Vientiane, dưới sự chủ trì của TS Phouthone Muongpak, Thứ trưởng Y tế, Thường trực Ban chuyên trách quốc gia về kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào. Tham dự có đại diện các bộ, ngành liên quan của Lào và  tổ chức quốc tế tại Lào.