#không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Sáng 27-10, Việt Nam không ghi nhận thêm ca Covid-19 mới
06:09 27/10/2020

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, sáng 27-10, Việt Nam không ghi nhận có thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Đến nay, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 55 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.