#huấn luyện viên

Mourinho hết thời và không còn bất khả chiến bại
09:14 15/09/2020

Jose Mourinho liên tục nói rằng ông còn lâu mới hết thời, và chỉ tốt hơn theo thời gian. Thế nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Ông ngày càng thua nhiều hơn, và thắng ít hơn.