#gia xang tang

Tăng chi quỹ bình ổn và tăng giá xăng dầu
15:00 25/02/2021

Sau khi tăng mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG), giá xăng E5RON92 tăng thêm 722 đồng/lít và giá xăng RON95-III tăng thêm 814 đồng/lít so với giá hiện hành theo thông báo của Liên Bộ Công thương-Tài chính chiều 25-2.

Xăng dầu tiếp tục tăng giá
15:02 11/01/2021

Chiều 11-1, Liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định tăng giá xăng E5RON92 thêm 430 đồng/lít; và tăng giá xăng RON95-III thêm 451 đồng/lít so với giá hiện hành.

Giá xăng, dầu tăng
15:01 26/12/2020

Chiều 26-12, Liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định tăng giá xăng E5RON92 thêm 389 đồng/lít; và tăng giá xăng RON95-III thêm 472 đồng/lít so với giá hiện hành.

Xăng tăng hơn 600 đồng/lít
16:16 11/12/2020

Chiều 11-12, Liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định tăng giá xăng E5RON92 thêm 635 đồng/lít; và tăng giá xăng RON95-III thêm 656 đồng/lít so với giá hiện hành.