#gia xang dau

Tăng chi quỹ bình ổn và tăng giá xăng dầu
15:00 25/02/2021

Sau khi tăng mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG), giá xăng E5RON92 tăng thêm 722 đồng/lít và giá xăng RON95-III tăng thêm 814 đồng/lít so với giá hiện hành theo thông báo của Liên Bộ Công thương-Tài chính chiều 25-2.