#giải thể

Tháng 7, lượng vốn đưa vào kinh doanh tăng mạnh 72%
11:26 29/07/2020

Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 giảm 3,8% so với tháng trước nhưng lượng vốn đăng ký vào thị trường tăng 72%. Điều đó cho thấy những tín hiệu tích cực của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và kế hoạch phục hồi nền kinh tế hậu Covid-19.