#giải "Tri thức trẻ vì giáo dục"

Ba công trình giành giải "Tri thức trẻ vì giáo dục"
21:11 14/11/2020

Năm nay, Chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" tìm ra được ba công trình, sáng kiến xuất sắc để trao giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng; 12 công trình, sáng kiến giành giải cống hiến, mỗi giải mười triệu đồng. Sau năm năm triển khai, Chương trình đã lan tỏa sâu rộng, thu hút 2.668 công trình, sáng kiến tham gia.