#đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín

Đẩy nhanh xây dựng đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín
09:32 13/08/2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải phát triển của phía tây Thủ đô Hà Nội, Dự án xây dựng Đường dây (ĐZ) 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín đã được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc (NPMB) triển khai xây dựng.