#đường bộ

Việt Nam ghi nhận sáu ca Covid-19 nhập cảnh
17:59 05/03/2021

Chiều 5-3, Việt Nam ghi nhận sáu ca mắc mới (BN-2494) là các ca nhập cảnh được cách ly ngay, trong đó có một ca nhập cảnh đường hàng không tại tỉnh Bình Dương và năm ca nhập cảnh đường bộ vào tỉnh Tây Ninh và Kiên Giang.

Tạo nhiều đột phá về an toàn giao thông
16:15 10/11/2020

Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ tạo ra bước đột phá về trật tự, an toàn giao thông đường bộ với những nội dung đột phá về chính sách như:  Xác định trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đã xác định rõ, cụ thể một cơ quan chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.