#động viên thanh niên nhập ngũ

Đổi mới công tác động viên thanh niên nhập ngũ
11:46 01/12/2020

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.