#đồng chí Nguyễn Văn Bình

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ
18:03 08/11/2020

Ngày 6-11-2020, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát triển tỉnh Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới
18:22 31/08/2020

Ngày 31-8, tại Thanh Hóa, Ban Kinh tế T.Ư phối hợp Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.