#đối tượng F1

Buộc cách ly tập trung với tất cả đối tượng F1
19:39 01/08/2020

Tập trung nhân lực y tế để điều trị cho các ca bệnh nặng, thành lập tổ giám sát cộng đồng và buộc cách ly tập trung đối với tất cả các đối tượng F1 để theo dõi sát các ca bệnh có triệu chứng là những chỉ đạo mới nhất của Bộ Y tế với Đà Nẵng.