#đổ bộ vào đất liền Quảng Bình

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu
06:11 18/09/2020

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay, 18-9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.