#điện ảnh Việt Nam

Liên hoan phim Việt Nam: Cần chuyên nghiệp hơn
10:45 01/08/2020

Kể từ năm 1970 đến nay, Liên hoan phim Việt Nam (LHP) đã trải qua 21 kỳ liên hoan, với nhiều dấu ấn lưu lại nền điện ảnh Việt Nam. Là sự kiện điện ảnh uy tín, chất lượng, nhưng sức lan tỏa và mức độ phổ biến còn chưa cao, điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng LHP Việt Nam cần có những thay đổi để trở nên chuyên nghiệp hơn, trở thành thương hiệu Quốc gia.