#đánh giá đề văn

“Trân trọng cuộc sống mỗi ngày” vào đề thi Ngữ văn
10:42 09/08/2020

Nhận định chung của nhiều thí sinh và một số giáo viên là đề Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không khó. Trong đề, có một câu ở mức độ vận dụng cao yêu cầu học sinh thể hiện quan điểm độc lập của mình về sự cần thiết phải “trân trọng cuộc sống mỗi ngày”.