#đánh giá cao

Báo chí Pháp đánh giá cao thành tựu của Việt Nam
16:13 26/01/2021

Nhiều tờ báo lớn ở Pháp đã đăng các bài viết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi nhận những thành tựu nổi bật về kinh tế và kiểm soát dịch bệnh Covid-19.