#dân ca ví giặm

Bảo tồn và lan tỏa giá trị của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh
17:50 22/11/2020

Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội vừa tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 15 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2005 - 23-11-2020) và sáu năm UNESCO vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.