#cơ sở dữ liệu ASEAN - ACI

Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa chính thức gia nhập cơ sở dữ liệu ASEAN - ACI
21:34 18/12/2020

Ngày 18-12, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương chính thức được công nhận gia nhập cơ sở dữ liệu khoa học của ASEAN ACI. Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong hai đơn vị trong lĩnh vực y khoa của Việt Nam được gia nhập hệ thống của ASEAN.