#công tác dân vận

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
14:23 25/09/2020

Sáng 25-9, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và năm năm thực hiện Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Công tác dân vận cần được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở
19:43 15/07/2020

Chiều 15-7, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.