#chủ trì họp

Thủ tướng chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư
14:54 15/07/2020

Sáng 15-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương chủ trì phiên họp của Hội đồng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2020.