#chính sách đặc thù

Bổ sung chính sách đặc thù hỗ trợ giải phóng mặt bằng Bãi rác Nam Sơn
19:23 04/08/2020

UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép UBND huyện Sóc Sơn được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II và Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường.