#chính quyền số

Tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đẩy mạnh hợp tác triển khai mô hình chính quyền điện tử
15:17 24/12/2020

Tiếp nối những kết quả đã đạt được từ Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014 - 2020, ngày 18-12, Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 hướng đến mục tiêu phấn đấu của tỉnh Nghệ An đến năm 2025 trở thành tỉnh khá của khu vực phía bắc. Để đạt được mục tiêu đó, Nghệ An sẽ đầu tư từng bước xây dựng hoàn chỉnh chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số dưới sự trợ giúp của Tập đoàn VNPT.