#chất lượng nguồn nhân lực

Tạo điều kiện cho các cơ chế, chính sách trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
08:36 19/10/2020

Cả nước hiện có khoảng 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Do đó, việc tạo điều kiện cũng như hành lang thực thi các cơ chế, chính sách trong hoạt động đào tạo nghề sẽ giúp nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò quan trọng của giáo dục nghề nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề.

Giải đáp trực tuyến về chính sách giáo dục nghề nghiệp
05:25 17/10/2020

14 giờ chiều 17-10, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến mang chủ đề: “Giải pháp phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.