#chậm hủy chuyến bay

Giảm ngay chậm, huỷ chuyến bay
19:00 10/07/2020

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu xử lý nghiêm đối với hãng nào không thực hiện hoặc thực hiện không đúng slot đã được cấp, nhất là hành vi bán vé không đúng slot được cấp rồi dồn, hủy chuyến bay, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.