#cảnh báo trên UPCoM

162 doanh nghiệp bị cảnh báo trên UPCoM
18:26 14/12/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo tới các nhà đầu tư danh sách 162 công ty bị cảnh báo trên hệ thống giao dịch UPCoM, tại ngày 14-12; trong đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 135 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

162 công ty bị cảnh báo trên UPCoM
19:10 30/11/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo danh sách 162 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM, tại ngày 30-11. Trong số đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 135 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.