#cách mạng tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám qua cảm nhận của một người Mỹ gốc Việt
03:04 18/08/2020

Ý nghĩa vĩ đại nhất của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sau gần một thế kỷ bị nước ngoài đô hộ, dưới sự lãnh đạo của Việt Minh và Ðảng Cộng sản, dân tộc Việt Nam đã giành lại nền độc lập, người Việt Nam được làm chủ vận mệnh của mình, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 - 2020), từ nước Mỹ, Luật sư Hoàng Duy Hùng đã gửi tới Báo Nhân Dân bài viết chia sẻ những cảm nhận của ông về sự kiện quan trọng này. Dẫu còn một số nhìn nhận, đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, nhưng trên tinh thần tôn trọng tác giả, xin giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết này.