#bình phục

Các ca Covid-19 nặng tại miền bắc đã bình phục
09:53 17/09/2020

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung tương, các bệnh nhân Covid-19 nặng điều trị tại đây đều đã ổn định sức khỏe. Khi đủ số lần xét nghiệm âm tính, những bệnh nhân này sẽ được công bố khỏi bệnh.