#bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt khó trong dịch Covid-19
22:07 09/07/2020

Ước đến hết tháng 6 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng gần 97 nghìn, cán mốc 670,8 nghìn người. Đây là điểm sáng của lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 thời gian qua.