#bảo hiểm thất nghiệp

Sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
06:52 05/01/2021

Thời gian tới, sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và bảo hiểm xã hội.

Nên xác minh danh tính với VssID để tránh bị lừa đảo, trục lợi
08:55 17/12/2020

Gần đây, nhiều đối tượng đã lợi dụng các thông tin cá nhân như quá trình đóng, hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… của người tham gia để lừa đảo, trục lợi tiền của người dân. Do vậy, người dùng cần xác minh danh tính để sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số rất cần thiết.