#bảo đảm an toàn trường học

Tập trung thanh tra, kiểm tra những vấn đề "nóng" trong năm học
15:50 15/09/2020

Theo hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2020-2021, các đơn vị cần tập trung vào một số vấn đề “nóng”, phức tạp, trong đó có việc quản lý thu, chi trong nhà trường; quản lý dạy thêm, học thêm; công tác phòng chống bạo hành trẻ, quản lý nhóm trẻ tư thục…