#báo Xuân

Trao hơn 50.000 ấn phẩm báo Xuân Nhân Dân Tân Sửu 2021 tặng các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo
16:20 23/01/2021

Mừng xuân mới Tân Sửu 2021, Báo Nhân Dân hoàn thành việc xuất bản hơn 310.000 ấn phẩm báo Xuân Nhân Dân Tân Sửu 2021. Trong số đó, cùng với sự đồng hành của các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, năm nay Báo Nhân Dân dành tặng hơn 50.000 ấn phẩm báo Xuân tới các đơn vị, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.