#an sinh xã hội

ASSA 37 với mục tiêu mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội
14:36 09/12/2020

Ngày 9-12, Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 37 (ASSA 37) với chủ đề “Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội” được tổ chức với sự tham gia của 23 tổ chức thành viên ASSA tại 23 điểm cầu. 

Xây dựng chính sách sinh kế phù hợp cho người cao tuổi
12:02 03/11/2020

Hiện cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 11,86%. Theo dự báo, trong 10 năm nữa, người cao tuổi (NCT) sẽ chiếm 17% dân số, đến năm 2038 là 20% và đến năm 2050 sẽ là 25%. Điều kiện sống ngày càng được cải thiện, tuổi thọ của người dân càng cao. Tuy nhiên, điều đó cũng gây sức ép đáng kể cho sự nghiệp an sinh xã hội, mặc dù 70% NCT ở Việt Nam vẫn tiếp tục lao động kiếm sống.

Vietcombank - Ngân hàng tâm huyết với công tác an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng
17:10 01/09/2020

Công cuộc đổi mới đất nước đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và xã hội, trong đó có việc củng cố và hoàn thiện hệ thống chính sách về an sinh xã hội (ASXH). Để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ASXH đi vào cuộc sống, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi đối tượng tầng lớp nhân dân, đòi hỏi cần phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó rất cần có sự xã hội hóa, chung tay góp sức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm…

HABECO đẩy mạnh công tác an sinh xã hội
11:09 20/07/2020

Trong vài năm gần đây, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã có nhiều đổi mới trong sản xuất, ra mắt nhiều sản phẩm mới để đa dạng thị trường, đổi mới phương thức lưu thông, hệ thống phân phối nhằm nâng tầm, phát triển thương hiệu quốc gia.