#Vi phạm giao dịch

Vi phạm giao dịch, năm nhà đầu tư bị phạt hơn 260 triệu đồng
15:59 02/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với năm nhà đầu tư, gồm hai doanh nghiệp và ba cá nhân, tổng số tiền hơn 260 triệu đồng, do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty; giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở GDCK; không báo cáo dự kiến giao dịch.

Vi phạm giao dịch, ba nhà đầu tư bị phạt 260 triệu đồng
17:34 08/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ba nhà đầu tư, gồm một tổ chức và hai cá nhân, tổng số tiền 260 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch; cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Vi phạm giao dịch, ba nhà đầu tư bị phạt hơn 180 triệu đồng
12:24 28/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành hính ba nhà đầu tư, gồm một tổ chức và hai cá nhân, tông số tiền 182,5 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn; không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký.